ІНСТРУКЦІЯ укладення РАМКОВИХ УГОД (з додатками та посиланнями на законодавство)

Mila -

Ст.13, Розділ III Закону

Постанова КМУ №602 від 04.07.2012  "Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами"

Постанова КМУ №603 від 04.07.2012 "Про особливості виконання рамкових угод"

Наказ МІНЕКУ №503 від 24.04.2012 "Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами"

Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012 "Про особливості укладення рамкових угод"

 

 

Коли застосовуємо?

- коли у декількох замовників є потреба в однаковому предметі закупівлі (наприклад: дитячим садкам Солом’янського району необхідно закупити ліжка. Тоді обирається Генеральний замовник і укладається рамкова угода для подальшої централізованої закупівлі ліжок);

- коли заздалегідь неможливо визначити обсяг та вартість товарів (послуг). Таким чином, РУ фіксує намір сторін для подальшої співпраці, коли виникне момент закупівлі

Що необхідно знати?

* Рамкова угода (РУ)- це сукупність заздалегідь визначених умов, які будуть однаково застосовуватись для кожного укладання договору закупівлі в майбутньому.

* Перелік товарів та послуг, які можуть закуповуватися за РУ. (Наказ МІНЕКУ №503 від 24.04.2012, Nakaz503_240412.docx)

* Строк дії РУ – не більше 4 років.

* РУ підписується: (Наказ №504 від 24.04.2012 МІНЕКУ, розділ I, Nakaz504_240412.docx)

- у разі проведення закупівлі Генеральним замовником

між Гензамовником (1), зацікавленими замовниками (2), а також учасником(ками)-переможцем(цями) (3);

- у разі проведення закупівлі замовником –

між замовником (1) та учасником(ками)-переможцем(цями) (2).

* У разі відмови від підписання РУ одним із замовників або учасників, РУ вважається укладеною для тих сторін, які її підписали.

* Скорочена процедура за РУ не застосовується.

Як застосовуємо?

1. Ухвалення рішення щодо закупівлі (річний план)

2. Визначення Генерального замовника, якщо є потреба: звернення замовників до Уповноваженого органу з пропозиціями щодо визначення Гензамовника (Постанова КМУ №602 від 04.07.2012)

3. Розроблення та затвердження документації конкурсних торгів та кваліфікаційної документації. Що вона має містити?- (Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ II)

4. Зміст РУ (Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ III)

5. Подання оголошення на веб-порталі про проведення закупівлі за РУ

- форма оголошення заповнюється як для процедури відкритих торгів OgolosProProvedTorg.docxInstructionOgolosh.docx;

- Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012

Cт.13 Закону

6. Проведення відбору, конкурентного відбору учасніка(ків). (Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ IV)

- відбір передбачає подання цінових пропозицій учасниками та вибір переможця за найменшою ціною

- конкурентний відбір передбачає конкурс на пониження ціни (редуктивний аукціон). Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, конкурс припиняється. Переможцем є той, хто запропонував останнім найнижчу ціну. Оцінка пропозицій та визначення переможця провадяться за критеріями РУ, з урахуванням специфічних вимог до предмету закупівлі.

ProtokolOcinkiPropos.docReestrOtrymanyhPropos.doc

7. Замовник надсилає повідомлення про акцепт пропозиції (PovidomlenAkceptPropos.docInstructionPovidomlenAkceptPropos.doc) переможцю конкурсних торгів протягом 1 дня з дня проведення конкурсного відбору. Всім іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів (OgolosResultTorgiv.docInstructionOgolosResultTorgiv.doc) із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця(ців).

8. Гензамовник протягом 5 днів після визначення переможця(ців) повинен надіслати зацікавленим замовникам письмове повдомлення про результати торгів із зазначенням учаcника-переможця(ців).

9. На веб-портал Уповноваженого органу надається повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. (Ст.10 ЗаконуPovidomlenAkceptPropos.doc, InstructionPovidomlenAkceptPropos.doc

10. Укладення РУ не пізніше ніж через 45 днів із дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів із дня оприлюднення на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції:

З одним учасником:

- якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в РУ, то замовник подає письмову пропозицію виконати умови РУ і підписати договір закупівлі.

- якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в РУ, то замовник організовує переговори з учасником, після затвердження умов підписують договір закупівлі.

З кількома учасниками:

- якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в РУ, то замовник направляє учасникам запит з пропозицією виконати умови угоди та надати пропозиції стосовно ціни. Далі відбувається відбір відповідно до умов угоди за вигідною ціною (без додаткового конкурсу) і підписується договір закупівлі;

- якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в РУ, то проходить конкурентний відбір (учасники подають пропозиції в строк не менше 10 днів) на пониження ціни, визначається переможець і підписується договір закупівлі.

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання РУ, (Ген) замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів, строк дії якої не минув. (Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ VI)

11. (Ген) Замовник протягом 7 робочих днів з дня укладання РУ подає на веб-портал оголошення з відомостями про укладену РУ (OgolosVidomostiRamkUgody.docxInstructionOgolosVidomostiRamkUgody.docx).

(Ген) Замовник надсилає копію РУ до органів Держказначейства України протягом 5 днів з дня її укладення. (Ст.10 Закону. Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ VII)

12. Замовник подає оголошення про результати процедури закупівлі (PovidomlenRezultatProvedZakup.docInstructionPovidomlRezultProvedZakup.doc) та звіт про результати проведення такої процедури (ZvitResultVidkrDvostupenPoperedKvalifik.docInstructionZvitResultVidkrDvostupenPoperedKvalifik.doc). (Ст.10 Закону. Постанова КМУ №603 від 04.07.2012)

13. Підстави та порядок зміни РУ визначаються в РУ: (Наказ МІНЕКУ №504 від 24.04.2012, розділ VIII)

- зміни умов та порядку оплати;

- збільшення загальної планової кількості товарів (послуг) за РУ, але не більше ніж на 10% загальної кількості на дату укладення РУ;

- зміни ціни товарів (послуг) у зв’язку із змінами ставок податків і зборів, індексу інфляції, курсу валюти, біржових індексів.

14. У разі відмови замовника від виконання РУ він надсилає письмову заяву про відмову особам, які підписали цю угоду, не пізніше ніж за 10 днів до дати такої відмови та протягом цього строку подає оголошення на веб-порталі. (Постанова КМУ №603 від 04.07.2012, розділ VIII)

 

Маєте ще запитання? Надіслати запит

Коментарі

Powered by Zendesk